Odbiór zużytego sprzętu

Jeśli kupujesz u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688), możesz skorzystać bezpłatnie z opcji oddania zużytego sprzętu.
Po dostarczeniu Twojego zamówienia wyślemy do Ciebie kuriera, który nieodpłatnie odbierze od Ciebie zużyty sprzęt, o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższej możliwości napisz do nas wiadomość w dniu zamówienia na adres sklep@fikako.pl podając w treści numer swojego zamówienia, rodzaj sprzętu i adres, z którego ma nastąpić odbiór. Pamiętaj, że odbieramy sprzęt tylko spod tego samego adresu, na który przesyłamy zakupione przez Ciebie produkty. Jeśli oddawany przez Ciebie sprzęt jest ciężki, pamiętaj, że po odbiór stawi się jeden kurier. Pomóż mu w razie potrzeby wnieść sprzęt do jego auta. Pamiętaj też o właściwym zabezpieczeniu sprzętu – powinien być bezpiecznie zapakowany, a na pudełku naklej przesłany przez nas do Ciebie wydrukowany list przewozowy.  

Pamiętaj także, że:

  • zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
  • posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.
  • Sprzęt, który zwracasz, musi być kompletny. Nie może mieć wymontowanych żadnych części.
  • Jeżeli sprzęt, który chcesz oddać jest niewielki i żaden z jego wymiarów nie przekracza 25 cm, możesz go bez problemu zanieść do najbliższego sklepu wielkopowierzchniowego (pow. 400 m kw. powierzchni), gdzie zostanie przyjęty do utylizacji

Zużyty sprzęt możesz również bez problemu przekazać do znajdujących się na terenie całej Polski punktów zbierania zużytego sprzętu. W każdej gminie powinien znajdować się punkt darmowej zbiórki zużytego sprzętu. Informację o najbliższych lokalizacjach można znaleźć na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Listę punktów znajdziesz tutaj: Lista punktów zbierania zużytego sprzętu

Podstawa prawna:

* Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688):

  1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.